Csilla Logopédiája - Kérem, kapcsolja be a JavaScriptet az oldal megtekintéséhez!

Csilla logopédiája

Bemutatkozás

Hatalyák-Engl Csilla vagyok, szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus.

Móron születtem, gyermekkorom óta itt élek. Általános iskolai tanulmányaimat a Radnóti Miklós Általános Iskolában végeztem, majd pedig a Táncsics Mihály Gimnázium német nemzetiségi kéttannyelvű osztályában érettségiztem 2007-ben.

Gyógypedagógus-logopédus diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szereztem 2011-ben. A kötelező szakmai gyakorlatomat az ELTE Gyakorló Óvoda és Egymi-ben, és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskolában végeztem, ahol a megkésett beszédfejlődés terápiáját, az artikulációs zavarok terápiáját, a diszlexia prevenciót és a diszlexia reedukáció terápiájával kapcsolatos ismereteimet mélyíthettem el.

A főiskolai tanulmányaim utolsó évében már Móron, a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában dolgoztam, mint pályakezdő logopédus.

Ezt követően Székesfehérváron, a Beszédjavító Intézetben dolgoztam 2011 és 2013 között logopédusként.

2013 őszén a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolába kerültem és azóta is a tanári kar sorait erősítem, mint fejlesztőpedagógus és SNI logopédus.

2016 óta - először a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézményének külsős óraadójaként, majd 2019 tavasza óta félállású logopédusként tartok logopédiai foglalkozásokat Bodajkon.

Az évek során több továbbképzésen vettem részt, amelyek közül kettőt emelnék ki: "Szól-e? Logopédiai szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz-elméleti háttér és gyakorlati alkalmazás" című és a "Nild Hungary Fonológiai Tudatosság Teszt" felvételét lehetővé tevő tanfolyamokat.

2019 nyarán sikeres szakvizsgát tettem Győrben a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán fejlesztő-differenciáló pedagógia szakirányon.

2019 óta tartok magánlogopédiai foglalkozást gyermekeknek.

2020.06.22 és 06.27. között részt vettem a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására elnevezésű akkreditált továbbképzésen.

Fontos számomra a folyamatos szakmai megújulás, továbbképzés. Igyekszem megismerni és használni a legújabb vizsgálóeljárásokat, szakmai innovációkat a különböző nyelvi területek felmérésére és a terápiában való alkalmazásra.

Kérem, forduljon hozzám bizalommal.

Hatalyák-Engl Csilla

Szolgáltatások
Megkésett beszédfejlődés terápiája
Olyan gyermekeknek ajánlom ezt a terápiát, akiknek 2 éves korban nincs 50 aktívan használt szavuk. Vannak esetek, amikor a gyermekek jól megértik az őket körülvevő világot, a környezetük utasításait megértik és teljesítik is, de ez sem minden esetben jellemző a nem beszélő kisgyermekekre. A nem beszélő kisgyermekek gesztusokkal, mutogatással értetik meg magukat. Azonban még így is előfordulhat, hogy a szülő nem pontosan érti meg, hogy a gyermeke mit szeretne és ez frusztrálja a gyermeket, dühöt vált ki belőle. A későbbi eredményes nyelvi fejlődés érdekében érdemes szakember segítségét kérni.
Artikulációs zavarok terápiája
Azoknak a gyermekeknek ajánlom ezt a terápiát, akiknek a beszéde nem tiszta, nem teljesen érthető. A leggyakoribb és legfeltűnőbb hiba, ha a gyermek valamilyen hangot nem tud kimondani, vagy egy hang helyett egy másik hangot mond ki. Emellett előfordulhat, hogy a gyermek nem a megfelelő helyen képzi az adott hangot, így furcsán, torzan ejti ki. Ezekben az esetekben érdemes logopédushoz fordulni. A beszédhibák javítása a gyermekkori sajátosságokat figyelembe véve 5 éves korban optimális. Az iskolában az olvasás, -írás elsajátításnál nagy jelentősége van annak, hogy a gyermek beszéde megfelelő legyen, hiszen ez segíti a gyermeket a hang-betű megfeleltetésben, ami az olvasás, írás alapja.
Iskolaelőkészítő foglalkozások
Óvodás nagycsoportos gyermekeknek ajánlom, hiszen a gyermek ekkor tudja megalapozni a tanulási képességeit, ebben az időszakban fejlődnek a legintenzívebben és fejleszthetők a legoptimálisabban. Ha valamely területen elmaradás tapasztalható, óvodáskorban lehet a legeredményesebben fejleszteni, korrigálni. A legfontosabb funkciók, melyekre a tanulásnál szükség van a következők: pontos és differenciált vizuális észlelés, auditív információk észlelése, összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz koordináció, a látott - hallott információk összekapcsolásának képessége, rövid idejű vizuális - verbális emlékezet, szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció.
Nyelvi fejlesztés
Azoknak a gyerekeknek ajánlom ezt a terápiát, akiknek nehezen indult meg a beszéde, lassan gyarapszik a szókincse, nehezen fejezi ki magát. Előfordulhat, hogy a gyermeknek vannak beszédértési nehézségei, vagyis nem érti, hogy mit kérnek tőle. Emellett előfordulhat beszédészlelési nehézség is, aminek a következő tünetei lehetnek: nem megfelelően válaszol a feltett kérdésre, bizonytalan a válaszadásnál. Sokszor szósalátákat (helikopter-helkikoffer, paprika-praprkika) mondanak, a számukra jelentéstartalom nélküli szavakat hibásan mondják. Nehezebben toldalékolnak, gondolataikat egyszerű mondatokban fejezi ki, vagy csak igen-nem válaszokat adnak. A későbbiekben kialakulhat az írott nyelv elsajátításának nehézsége (olvasás- és írászavar), helyesírási nehézség, idegennyelv-tanulási probléma, memoriter (kívülről tanulás) nehézsége.
Logopédia vizsgálat (2-2,5 éves kortól)
Ajánlom minden kedves szülőnek, akik nem biztosak benne, hogy gyermekük életkoruknak megfelelő szinten tud kommunikálni / kétségeik vannak, hogy gyermeke részképességeinek fejlettsége eléri-e az iskolaérettség szintjét. A vizsgálat során a gyermek a szülővel közösen vehet részt a felmérésen, ahol játékos körülmények között mérem fel a gyermeke beszédállapotát/részképességeit. A vizsgálat alkalmával szülővel is sor kerül egy beszélgetésre, ahol a gyermek korábbi beszéd és egészségügyi állapotára vonatkozó eseményeket beszéljük át a jelenlegi nehézséggel összefüggésben. A vizsgálat eredményéről szóban tájékoztatom a szülőt, javaslatot teszek, ha szükséges a terápiás ellátásra, szükség és igény szerint további szakemberekhez irányítom a szülőket a gyermek nehézségeinek teljeskörű megismeréséhez, igény szerint feladatokat adok a home-training ellátáshoz és kiadványokat ajánlok az otthoni gyakorláshoz.
A foglalkozások helyszíne
Mór, Dózsa György u. 38. szám alatt elhelyezkedő, jól felszerelt logopédiai stúdiómban sok szeretettel várom Önt és Gyermekét. Minden adott egy tartalmas, hatékony és vidám foglalkozáshoz.
Árak
Megkésett beszédfejlődés terápia
2-3 éves korú gyermek részére ajánlott foglalkozás ára:
4000 Ft / 30 perc
Az ár tartalmazza:
A megadott foglalkozás időtartamán túl + 10 perc tanácsadás a szülő részére
Szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus által tartott szakszerű foglalkozás gyermekének
Speciális fejlesztő játékok használata a foglalkozás során
Egyénre szabott terápia
Speciálisan a fejlesztési igényekhez berendezett logopédiai stúdióban történő foglalkozások
Házi feladatok az otthoni gyakorláshoz
Minden szolgáltatásról számlát adok, így az ár tartalmazza az adókat.
Artikulációs zavarok terápiája
Egy résztvevő gyermek esetén a foglalkozás ára:
5000 Ft / 45 perc
Két résztvevő gyermek esetén a foglalkozás ára:
4000 Ft / 45 perc / gyermek
Az ár tartalmazza:
Vizsgálat és terápia 5 éves kortól a választott időtartamban
Szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus által tartott szakszerű foglalkozás gyermekének
Speciális fejlesztő játékok használata a foglalkozás során
Egyénre szabott terápia
Speciálisan a fejlesztési igényekhez berendezett logopédiai stúdióban történő foglalkozások
Házi feladatok az otthoni gyakorláshoz
Minden szolgáltatásról számlát adok, így az ár tartalmazza az adókat.
Iskolaelőkészítő foglalkozások
Egy résztvevő gyermek esetén a foglalkozás ára:
5000 Ft / 45 perc
Két résztvevő gyermek esetén a foglalkozás ára:
4000 Ft / 45 perc / gyermek
Az ár tartalmazza:
A választott időtartamban foglalkozást nagycsoportos óvodás gyermekek részére
Szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus által tartott szakszerű foglalkozás gyermekének
Speciális fejlesztő játékok használata a foglalkozás során
Egyénre szabott terápia
Speciálisan a fejlesztési igényekhez berendezett logopédiai stúdióban történő foglalkozások
Házi feladatok az otthoni gyakorláshoz
Minden szolgáltatásról számlát adok, így az ár tartalmazza az adókat.
Nyelvi fejlesztés terápia
3 éves korú, vagy annál idősebb gyermek részére ajánlott foglalkozás ára egy résztvevő gyermek esetén:
4000 Ft / 30 perc
Két résztvevő gyermek esetén a foglalkozás ára:
3000 Ft / 30 perc / gyermek
Az ár tartalmazza:
A megadott foglalkozás időtartamán túl + 10 perc tanácsadás a szülő részére
Szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédus által tartott szakszerű foglalkozás gyermekének
Speciális fejlesztő játékok használata a foglalkozás során
Egyénre szabott terápia
Speciálisan a fejlesztési igényekhez berendezett logopédiai stúdióban történő foglalkozások
Házi feladatok az otthoni gyakorláshoz
Minden szolgáltatásról számlát adok, így az ár tartalmazza az adókat.
Logopédiai vizsgálat
2 éves korú, vagy annál idősebb gyermek részére
7000 Ft / alkalom
Az ár tartalmazza:
Játékszituációban a gyermek kommunikációs- és beszédállapotának felmérése
Adott beszédkórképhez tartozó logopédiai vizsgálatok elvégzése
Tanácsadás a szülő részére
Amennyiben szükséges, javaslattétel további vizsgálatok elvégzésére más szakembereknél
Speciális fejlesztő játékok használata a vizsgálat során
Speciálisan a fejlesztési igényekhez berendezett logopédiai stúdióban történő foglalkozások
Minden szolgáltatásról számlát adok, így az ár tartalmazza az adókat.
Kapcsolat
Amennyiben logopédiai szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon nekünk üzenetet az alábbi mezők kitöltésével. Szeretném felhívni a figyelmét, hogy érdemi tanácsot adni csak és kizárólag személyesen tudok, miután megvizsgáltam és meghallgattam az Ön gyermekét.
Hatalyák-Engl Csilla
szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus
Logopédiai stúdió címe: 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 38. II. em. 3. ajtó
A kapucsengőn a "Hatalyák" név szerepel.
Hívjon bizalommal:
Impresszum

A vállalkozásom adatai:

Hatalyák-Engl Csilla egyéni vállalkozó
Logopédiai stúdió címe: 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 38. II. em. 3. ajtó
Székhely: 8060 Mór, Mátyás király u. 87.
Adószám: 57662815-1-27
Nyilvántartási száma: 56308662
Kamarai nyilvántartási száma: FE57662815
Készítette a FejleszTech.